Dina kunduppgifter

Semic International som äger Pandaförsäljningen och Jultidningsförlaget för register
över alla som engagerat sig som säljare. Registret innehåller namn, personnummer,
adress, telefonnummer, e-postadress, leverans-, betalnings- och inköpsuppgifter.
Uppgifterna insamlas när du själv lämnar uppgifterna, innan du inlett en affärsrelation
med oss innehåller registret endast namn och adress. Uppgifterna används för leverans
av produkter och som underlag för beräkning av förtjänster mm samt för statistik,
marknadsföring och andra kontakter med dig. Information och marknadsföring kan ske
via post, telefon, e-post och sms. När du lämnar dina order och dina personuppgifter
samtycker du samtidigt till att Pandaförsäljningen/Jultidningsförlaget får kontakta dig
med marknadsföring och information via e-post och sms.
Dina personuppgifter lämnas inte ut till någon annan.

Personuppgifter sparas under den tid du har en pågående relation med
Pandaförsäljningen/Jultidningsförlaget. Flertalet säljare åtar sig engagemang under flera år.
Om du vill avsluta relationen helt efter en aktiv period är vi tacksamma om du meddelar
oss detta så att vi kan radera dina uppgifter.

Du har rätt att skriftligen utan kostnad begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av
eventuellt felaktiga uppgifter om dig. Du kan också spärra uppgifterna mot
marknadsföring/elektronisk marknadsföring, genom att ringa Pandasäljarservice
på tel 054-10 00 07 eller skicka mail till info@pandaforsaljningen.se.

Lägg din order

För att lägga din order behöver du logga in. Du loggar in med säljarnumret som du hittar på beställningssedeln du fått hemskickad. Alternativt kan du skapa ett konto med din mailadress nedan (observera att du fortfarande behöver ett säljarnummer för att lägga din order).

Logga in