<string>(

Pandaförsäljningens hållbarhetsarbete och miljömål

Vi på Pandaförsäljningen arbetar hela tiden för att bli mer hållbara i allt vi gör. Mycket har hänt sen vi startade för över 35 år sedan och det finns mycket mer vi kan göra framöver. Därför har vi mål för framtiden, saker vi vill sikta mot och uppnå för att vi som företag ska ha en positiv inverkan på livet på vår planet. För den påverkan vi människor har på jordens klimat och ekosystem är utan tvekan den största utmaningen för mänskligheten i dag. Vi tycker det är viktigt att vi alla gör vad vi kan och det vet vi att alla som säljer pandasaker och kunderna som köper också tycker.

Pandaförsäljningens och Bonnier Books arbete för klimatet

Vi på Pandaförsäljningen ingår i den familjeägda Bonnierkoncernen, en koncern som sträcker sig sju generationer bakåt i tiden. Vi ingår i den del av Bonnierkoncernen som heter Bonnier Books. Bonnier Books klimatmål består av tre huvudsakliga delar för att reducera och ta bort det klimatavtryck vi har i dagsläget:

 • Alla Bonnier Books utsläpp – från våra egna verksamheter, våra affärsresor, produktion av våra varor och material vi använder – måste ha gått ner med 25 % till 2025 (från 2019 års nivå). Det betyder att vi måste åstadkomma faktiska utsläppsminskningar – i linje med Parisavtalet. Det här är den viktigaste delen i våra klimatmål, att minska våra faktiska utsläpp.

 

 • För utsläpp som vi, i nuläget, inte kan undvika investerar vi i projekt för att minska utsläpp från år 2021. Projekten godkänns av oberoende aktörer.
  Som läget är idag kan vi inte helt och hållet undvika utsläpp, men vi kan reducera dem över tid och vi vill göra mer än så. Därför har vi valt ut ett antal klimatprojekt som vi stöttar ekonomiskt (utöver de projekt som Världsnaturfonden WWF bedriver med hjälp av de pengar som Pandaförsäljningen årligen samlar in), som exempelvis att skydda skog, plantera träd och bevara den biologiska mångfalden. Projekten är registrerade hos internationella aktörer som Verra och kontrolleras av oberoende aktörer som DNV. Du kan läsa mer om projekten här.

 

 • För varje krona vi öronmärker för klimatprojekt investerar vi ytterligare 20 %. På så sätt kommer vi ta bort eller reducera mer koldioxid från atmosfären över tid än vi släpper ut.
  Det räcker inte att vara klimatneutral. Vi måste reducera mängden koldioxid i atmosfären om vi ska kunna rädda klimat och ekosystem från en skrämmande utveckling. Därför kommer vi investera motsvarigheten till 120 % av våra totala utsläpp, med andra ord en femtedel mer än våra faktiska utsläpp.

Science Based Targets Initiative (SBTi)

Under hösten 2020 skickade Bonnier Books ett så kallat Commitment Letter till Science Based Targets Initiative där vi förpliktar oss till att sätta våra miljömål i linje med Parisavtalet. Miljömålen godkändes 2021 av Science Based Targets Initiative. Att miljömålen godkänts innebär att Bonnier Books utsläppsmål är i linje med det som krävs för att klara Parisavtalet. Enligt Parisavtalet, som skrevs under av världens länder 2015, ska vi alla bidra till att den globala uppvärmningen håller sig långt under 2 °C (jämfört med förindustriella nivåer) och försöka begränsa den till under 1,5 °C. Science Based Target Initiative är ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), World Resources Institute (WRI), Världsnaturfonden WWF (WWF) och UN Global Compact (UNGC).

För att läsa mer om Bonnier Books hållbarhetsarbete – klicka här.

Mål för våra produkter, premier m.m.

Pandaförsäljningen har sedan starten 1983 ett nära samarbete med Världsnaturfonden WWF – tillsammans sätter vi mål för Pandaförsäljningens arbete framöver. Ett övergripande mål är att vi ska ha en långsiktigt hållbar verksamhet. De mål vi arbetar utefter nu sträcker sig till år 2025 respektive år 2030. Det är ett löpande arbete och därför är några av målen nedan under utredning.

Produkterna i pandakatalogen

På Pandaförsäljningen arbetar vi kontinuerligt med att förbättra våra produkter för att de ska ha en bra miljöprofil. Målet är att alla produkter ska vara långsiktigt hållbara och att de ska bidra till ett utvecklat miljötänk hos våra kunder. Vi tror även att de barn som säljer pandasaker kan lära sig av informationen i katalogen och börja tänka lite mer medvetet om miljöarbete.

Produkterna ska vara av god kvalitet så att de tål lång användning och minskar behovet av ”slit och släng”. Förutom att försöka förbättra de val vi gör när det gäller material och typ av produkter försöker vi minska på förpackningar och förpackningsvolymer för att minska volymerna som fraktas. Trogna kunder har säkert märkt att exempelvis pusselasken sedan några år tillbaka är betydligt mindre än tidigare.

Produkterna som finns i katalogen ska generellt var användbara produkter och gjorda i miljömässigt hållbara material. Här nedan kan du läsa mer om målen för de olika materialen vi använder. 

Material/produkttyp Mål till 2025 Mål till 2030
Bambu 100 % FSC-certifierad 100 % FSC-certifierad
Batterier 100 % uppladdningsbara 100 % uppladdningsbara
Bomull 50 % ekologiskt/GOTS 100 % ekologisk/GOTS
Cellulosa 100 % FSC-certifierad 100 % FSC-certifierad
Jungfrulig fossil plast och silikon Max 25 % av sortimentet 0 % av sortimentet
Glas 25 % återvunnet 100 % återvunnet
Hygienartiklar 100 % ekologiska/miljömärkta 100 % ekologiska/miljömärkta
Levande ljus 100 % ekologisk (RTRS-certifierad för sojavax) 100 % ekologisk (RTRS-certifierad för sojavax)
Ljuskällor el 100 % LED-lampor 100 % LED-lampor
Metall 75 % återvunnen 100 % återvunnen
Ny teknik 5% miljömärkt 25 % miljömärkt
Papper 100 % FSC-certifierad 100 % FSC-certifierad
Plast /återvunnen plast 20 % hållbar (från förnybara ämnen och ej konkurrera med matproduktion) 100 % hållbar (från förnybara ämnen och ej konkurrera med matproduktion)
Porslin 25 % återvunnet 100 % återvunnet
Presentkort Under utredning Under utredning
R-Pet textil Under utredning Under utredning
Stengods Under utredning Under utredning
Stål 10 % återvunnet 100 % återvunnet
Syntetisk textil 30 % återvunnet/hållbart producerad 100 % återvunnet/hållbart producerad
Trä 100 % FSC-certifierad 100 % FSC-certifierad
Ull Under utredning Under utredning
Upplevelser Under utredning Under utredning
Återbrukad teknik Under utredning Under utredning

 

 

Läs mer om olika miljömärkningar här:
FSC

RSPO

RSTS

När det gäller våra produkter är det alltid en avvägning mellan miljö, pris, kvalitet och design och vi hoppas att det i en snar framtid ska vara möjligt att få alla dessa aspekter att sammanfalla på alla produkter. Tänk också på att försöka återanvända så mycket som möjligt. Om du tröttnat på dina saker finns det oftast någon annan som vill ha dem. Lämna in dem till butiker m.m. som tar emot för välgörenhet så passar du även på att hjälpa någon annan som behöver det.

Trasiga saker ska lämnas in på en returstation och sorteras efter material m.m. Många material kan återvinnas – men bara om det som sorteras/hanteras på rätt sätt.

Premierna och pengarna du kan välja

När man säljer pandasaker får man förutom glädjen av att få hjälpa djuren även poäng som man kan välja pengar eller premier för. Här är det bästa för miljön om man väljer pengar även om det givetvis beror på vad man sen använder pengarna till. Premierna har en större miljöpåverkan men är även tillsammans med att rädda djuren den viktigaste anledningen till att man väljer att sälja pandasaker. Att kunna erbjuda pandasäljarna attraktiva premier är därför väldigt viktigt för oss på Pandaförsäljningen. Det finns givetvis premier som har mindre miljöpåverkan såsom biobesök och andra upplevelser men en stor del av premieutbudet består av elektronik där miljöpåverkan är hög, både för att ta fram premien och sedan när den används. Det är också här som vi på Pandaförsäljningen har vår största negativa påverkan på miljön och därmed något vi vill förändra till det bättre.

Några saker vi har gjort de senaste åren för att påverkan av premierna ska bli lägre:

 • Begränsat antalet premier man kan välja.
 • Höjt ersättningen man får om man väljer pengar jämfört med om man väljer premier.
 • Prioriterat att få in fler upplevelser i premieutbudet.

Under 2021 inledde vi ett arbete där vi lyfter fram möjligheten att välja pengar som alternativ till premier, föra in återbrukad elektronik och elektronikprodukter som har miljömärkningar samt förbättra informationen så att du som pandasäljare lättare kan se vilka premier som är bättre miljöval. Målen för materialen som används för premier är givetvis samma som för artiklarna i katalogen, mer om dessa kan du läsa längre upp på sidan.

Lokaler, transporter, energiförbrukning m.m.

Pandaförsäljningens största påverkan på klimatet kommer från produkter och premier men det är viktigt att titta på hela verksamheten och där ingår även lokalerna vi använder, transporter, den el vi använder, kampanjerna vi skickar ut m.m. Några exempel på hur miljömålen återspeglas på dessa områden:

 • Kampanjmaterialet som skickas ut är tryckt på FSC-certifierat papper.
 • Transporter från utlandet görs företrädesvis med båt och tåg, flyg kan förekomma om det krävs av tidsskäl.
 • Elektriciteten vi använder för lager och packning kommer från förnybara källor.

 

Lägg din order här

Har du sålt klart och vill lägga din order? För att göra det behöver du ett säljarnummer, det fick du tillsammans med säljmaterialet du fick hem i brevlådan.

Saknar du säljmaterial kan du beställa hem det här.

Du loggar in med säljarnumret som du hittar här på beställningssedeln du fått hemskickad. Du kan även söka fram ditt säljarnummer. Alternativt kan du skapa ett konto med din mailadress nedan för att börja registrera in din försäljning (observera att du fortfarande behöver ett säljarnummer för att lägga din order).

Logga in