Villkor vid beställning och Dina kunduppgifter

Katalogpris

Alla priser i Pandakatalogen är riktpriser. Riktpriser innebär att säljaren kan tillämpa fri prissättning.


Premier

Premier t.o.m. grupp 7 ligger normalt i ditt pandapaket när det levereras. Högpremier från premiegrupp 8 och uppåt levereras efter att huvudfakturan är betald, detta gäller även om man betalar mot postförskott. Med bankens, PostNords och leverantörens hanteringstid är det upp till 14 dagars leveranstid från betalningsdatum. Våra lever­antörer kan (dock mycket sällan) göra mindre förändringar på premien, varför bild och beskrivning kanske inte överensstämmer med premien du får. Alla våra premier har nödvändiga godkännanden och bruksanvisningar.


Order

Lägsta ordervärde är 249:- för att få poäng. Vid lägre ordervärde faktureras fullt pris samt frakt 40:-.

Sista beställningsdag är tisdag 7 november 2017, om beställningen skickas in efter detta datum garanteras inte full leverans eller vald premie. Efterbeställning görs genom weborderformuläret eller genom att kontakta oss på mail eller telefon, du får 15% i förtjänst och ingen möjlighet att välja premier.


Betalningsansvar och faktura

Betalningsansvarig är den person över 18 år som godkänt beställningen och är ansvarig för att alla fakturor betalas i tid.

Den person över 18 år som godkänner beställningen är ansvarig för försäljningen, inbegripet att beställningen skickas in i tid, att säljaren delar ut varorna till sina kunder och får betalt och att fakturor blir betalda till Pandaförsäljningen i tid. Kreditupplysning kan tas på den person som är betalningsansvarig, om betalningsanmärkning finns skickas paketet mot postförskott.

Postförskott används om den som är betalningsansvarig för beställningen har betalningsanmärkningar eller om tidigare fakturor till Pandaförsäljningen betalats för sent. Postförskott innebär att man får betala paketet när man hämtar ut det på utlämningsstället. Pandaförsäljningen står för alla avgifter.

Faktura finns med i pandapaketet, betalningsvillkor 30 dagar. Betala till BG 467-7316 och ange alltid OCR-numret.


Leverans

När vi mottagit din pandabeställning rätt ifylld registrerar vi den och packar det du har beställt. Det tar normalt cirka 2-4 veckor. Vi börjar leverera paketen i mitten av oktober och de skickas då som postpaket utan kostnad.

OBS! Paketet SMS-aviseras till dig, det är mycket viktigt att fylla i korrekt mobilnummer.

När pandapaketet ska hämtas ut på utlämningsstället måste mottagaren ha giltig legitimation. Den som hämtar ut beställningen måste vara samma person som lagt beställningen till Pandaförsäljningen. Om paketet är skadat när du hämtar ut det ska det reklameras direkt på utlämningsstället. Om skadan upptäcks först när du kommer hem, kontakta oss då.


Restnotering

Restnotering betyder att vara eller premie är tillfälligt slut på lager, och levereras vid ett senare tillfälle. OBSERVERA att restnoteringen sedan kommer med egen faktura.


Reklamation, bytes- och returrätt och garanti

Om något är felaktigt i din leverans eller med dina varor eller premier skickar du in reklamationskortet eller kontaktar oss via mail eller telefon. Om något ska returneras ska du alltid kontakta oss först, innan du returnerar. Slutsåld vara har tagit helt slut och kommer ej att kunna levereras, information om detta finns på fakturan och här på hemsidan.

Vi står för returfrakt för dig som säljare samt dina kunders reklamationer, ej för deras byten och returer. När vi står för returfrakten skickar vi ut returavi, vi ersätter inte för returer avsändaren har bekostat själv. Kontakta därför alltid oss innan retur.

Dina kunder har 14 dagars bytes- och returrätt från den dag varorna levereras.

Du har garanti på alla premier och varor, kontakta oss vid behov. För mer info se avsnitt garanti premier.


Dina Personuppgifter

Semic (Jultidningsförlaget och Pandaförsäljningen, se kontaktuppgifter nedan) insamlar och behandlar personuppgifter i register och på andra sätt, t ex i epostsystem för kommunikation. De behandlingar av personuppgifter som förekommer är insamling, lagring, sammanställning, användning i affärsverksamheten om försäljningsavtal ingås, utvärdering och analys av uppgifterna.

Initialt förvärvar Semic personuppgifter från det offentliga registret, Statens personadressregister, SPAR samt ett enskilt privat register – Bonnier Tidskrifter. Uppgifterna innefattar namn och adress till målsmän med minderårig inom vissa åldersintervall. Slutligt urval av personuppgifterna görs genom sambearbetning med erfarenheter av tidigare års svarsfrekvens från pandaerbjudanden, samt med offentligt tillgänglig information om boendeområden med tillägg av ekonomi- och utbildningsvariabler. Uppgifterna registreras i syfte att utgöra underlag för utsändande av årets Pandakatalog.

Personuppgifterna inhämtas i ett senare skede också från den enskilde själv, vid direkta kontakter med denne om ett försäljningsavtal ingås. Då registreras också uppgifter om den minderårig som ska svara för försäljningen om vårdnadshavaren samtycker till det. Den enskilde själv är inte skyldig att lämna uppgifter men det är inte möjligt att ingå försäljningsavtal om uppgifter inte lämnas.

När du lägger en beställning hos Pandaförsäljningen samtycker du till att marknadsföring kan ske via post eller e-post och sms samt andra digitala kanaler. Uppgifterna sparas för marknadsföring under den tid du som kund har en aktiv relation med Semic och för en tid därefter. Samtycket är giltigt till dess användaren själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter.  

De rättsliga grunderna för behandlingen av personuppgifter är flera. Semics affärsverksamhet är ett enskilt intresse som i sig motiverar personuppgiftsbehandling.

Registrering av minderårigs personuppgifter sker endast efter samtycke från vårdnadshavare. Ett sådant samtycke kan när som helst återkallas. Ytterligare rättsliga grunder för personuppgiftsbehandlingen är att den kan vara nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser eller för att fullgöra ett avtal.

Personuppgifter inhämtas och registreras fortlöpande under hela den tid ett försäljningsavtal är i kraft eller uppgifterna finns registrerade hos Semic. De registrerade erhåller normalt information från Semic gällande behandlingen av personuppgifter i samband med kommunikation inom ramen för ett antaget försäljningsavtal, eller när den enskilde särskilt begär det. 

De personuppgifter som behandlas är bland annat uppgifter om namn, adress, telefon- och e-postadresser, konto- och kundnummer. Uppgifter registreras om aktuella försäljningsaktiviteter, beställningar (antal, slag, förtjänster, skuldbelopp, betalningar, kostnader och avgifter, m.m.). 

Personuppgifter kan överföras till tjänsteföretag (”personuppgiftsbiträden”) som får behandla uppgifterna på uppdrag av Semic. Personal vid Semic eller hos personuppgiftsbiträde som har tillgång till uppgifterna har avtalad tystnadsplikt gällande information om enskilds personliga förhållanden.

Uppgifter registreras i vissa fall om den enskildes betalningsförmåga, och personliga och ekonomiska förhållanden, om detta erfordras som underlag för eventuella leveranser på kredit. Personuppgifter kan lämnas ut till företag eller myndigheter om avtalsenlig eller korrekt betalning inte sker till Semic.

Den enskilde har rätt att kostnadsfritt få bekräftelse på huruvida personuppgifter som berör denne behandlas hos Semic, och att få tillgång till uppgifterna tillsammans med information som motsvarar denna informationsskrivelse.

Den enskilde har rätt att återkalla samtycke, begära rättelse, radering, begränsad behandling eller rikta annan invändning mot behandling av personuppgifterna.

Sådan begäran ska prövas och Semic kan vara av uppfattningen att personuppgiftsbehandlingen ska fortgå utan rättelse, radering eller begränsning. Den enskilde vars personuppgifter behandlas har rätt att överklaga behandlingen till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling.

Personuppgifter lagras under den tid de är aktuella i ett marknadsutskick och, för det fall försäljningsavtal ingås, under den tid försäljningsavtalet är i kraft, normalt till dess en försäljningssäsong är avslutad. Uppgifterna lagras även en tid efter säsongens avslutning för att möjliggöra erbjudande om nytt avtal under kommande säsong. Personuppgifter raderas eller avidentifieras dock senast sex månader efter det att ny försäljningssäsong påbörjats och nytt uppdrag om försäljning inte träffats, såvitt inte den enskilde samtyckt till en längre period av lagring än nyss nämnda.

Pandaförsäljningen, Sandbäcksgatan 5, 653 40 Karlstad.


Cookies

Vad är en cookie? En cookie är en liten mängd data som de flesta webbplatser du besöker skickar till din webbläsare och som sparas där. Vanligtvis används cookies för att förbättra användarupplevelsen genom att komma ihåg vilket språk du vill använda, om du är inloggad, vilken skärm du använder m.m.

Du kan själv ställa in på din dator hur du vill att cookies ska hanteras. 

Hur använder vi på Pandaförsäljningen cookies?
Pandaförsäljningen använder cookies för att förbättra webbplatsen. En del cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera ordentligt medan andra används för att vi ska kunna förbättra webbplatsen och användarupplevelsen eller för marknadsföring.

Exempel på vad vi använder cookies till:
- För att du ska fortsätta vara inloggad under tiden du är inne på sajten.
- För att inte du ska behöva se meddelanden du inte vill se igen.

Bli Säljare

Här kan du registrera dig som ny säljare eller logga in om du redan har fått ditt kundnummer!

Beställa hem säljmaterial kan du göra här.

Du loggar in med kundnumret som du hittar på beställningssedeln du fått hemskickad. Alternativt kan du skapa ett konto med din mailadress nedan (observera att du fortfarande behöver ett kundnummer för att lägga din order).

Logga in